Jūs naudojatės portalo bandomąja versija

Išplėstinė paieška

Paieškos rezultatai: 13

Šalinti filtrus Centrinė hipotekos įstaiga

Centrinė hipotekos įstaiga

Hipotekos registras - pagrindinis valstybės registras. Registre registruojama sutartinė ir priverstinė hipoteka (įkeitimas) ir hipotekos (įkeitimo) sandoriai. Viešai skelbiami registro statistiniai duomenys.

Centrinė hipotekos įstaiga

Registro objektai - asmenys, teismo sprendimu pripažinti neveiksniais, asmenys, kurių veiksnumas apribotas teismo sprendimu, nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų, kurių teisės savarankiškai disponuoti savo pajamomis ir turtu atimtos ar apribotos. Viešai skelbiami registro statistiniai duomenys

Centrinė hipotekos įstaiga

Statistikos duomenys apie Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registre įregistruotus asmenis, kurie teismo sprendimu pripažinti neveiksniais tam tikroje srityje, asmenis, pripažintus ribotai veiksniais tam tikroje srityje, nepilnamečius nuo 14 iki 18 metų, kurių teisės disponuoti savo turtu ar pinigais apribotos ar atmtos.

Centrinė hipotekos įstaiga

Registro objektai - pirkimo–pardavimo išsimokėtinai, kai neregistruojami daiktai įsigyti paslaugoms teikti arba įmonės verslui, sutartys, pirkimo–pardavimo su atpirkimo teise, kai neregistruojami daiktai perkami paslaugoms teikti arba įmonės verslui, sutartys, lizingo (finansinės nuomos), kurio dalykas yra neregistruojamas daiktas, skirtas naudoti verslo tikslais, sutartys. Viešai skelbiami statistiniai registro duomenys.

Centrinė hipotekos įstaiga

Statistikos duomenys apie Sutarčių registre įregistruotas sutartis, jų pakeitimus ir pabaigą.

Centrinė hipotekos įstaiga

Registro objektai yra Lietuvos Respublikos teritorijoje ar Lietuvos Respublikos diplomatinėse ir konsulinėse įstaigose sudaryti (priimti saugoti) testamentai ir palikimo priėmimo faktai. Viešai skelbiami registro statistiniai duomenys.

Centrinė hipotekos įstaiga

Statistikos duomenys apie Testamentų registre įregistruotus testamentus, palikimo priėmimo faktus, palikimo atsisakymo faktus.

Centrinė hipotekos įstaiga

Registro objektai yra turto arešto aktai, kuriais įstatymų nustatytais pagrindais ir tvarka laikinai priverstinai apribojamos teisės į Lietuvos Respublikoje esantį turtą jį areštuojant. Viešai skelbiami registro statistiniai duomenys.

Centrinė hipotekos įstaiga

Statistikos duomenys apie Turto arešto aktų registre įregistruotus turto arešto akus, jų pakeitimus bei išregistravimą, taip pat pateikiami duomenys apie registrui pateiktų dokumentų skaičių pagal duomenų teikėjus.

Centrinė hipotekos įstaiga

Registro objektai yra vedybų sutartys; sugyventinių sutartys dėl bendrai įgyto ir naudojamo turto padalijimo pasibaigus bendram gyvenimui; turto padalijimo faktai. Viešai skelbiami registro statistiniai duomenys.

Centrinė hipotekos įstaiga

Registro objektai: notarų, konsulinių pareigūnų patvirtinti įgaliojimai; notarų patvirtintiems prilyginami įgaliojimai; fizinių asmenų duodami, informacinių technologijų priemonėmis sudaryti Civilinio kodekso 2.139 straipsnio 2 dalyje nurodyti įgaliojimai. Viešai skelbiami registro statistiniai duomenys.

Centrinė hipotekos įstaiga

Statistikos duomenys apie Įgaliojimų registre įregistruotus įgaliojimus, įrašytus registro duomenų pakeitimus, įgaliojimų išregistravimą.


Nerandate norimo duomenų rinkinio?