Jūs naudojatės portalo bandomąja versija

Turite pasiūlymų esamai mokymo medžiagai? O gal norite pasiūlyti naują mokymo medžiagą?

Teikti naują mokymo medžiagą
Autorius: Inga Smolskaitė; Publikavimo data: 2022-01-26 14:18:29
Pavadinimas Aprašymas Nuoroda
1. Duomenų atvėrimo žingsniai ir būdai Duomenų atvėrimo proceso trumpa apžvalga, nuo koordinatoriaus registracijos Atvirų duomenų portale iki pačių duomenų atvėrimo. Pagrindiniai žingsniai:
Duomenų atvėrimo proceso trumpa apžvalga, nuo koordinatoriaus registracijos Atvirų duomenų portale iki pačių duomenų atvėrimo. Pagrindiniai žingsniai:
Pagrindiniai žingsniai
1. Institucijos kaip atvirų duomenų teikėjos ir jos paskirto koordinatoriaus registracija atvirų duomenų portale
2. Atvertinų duomenų rinkinių sąrašo sudarymas (kitaip – duomenų rinkinių inventorizacija).
3. Duomenų struktūros aprašo parengimas. Duomenų struktūros apraše pateikiama informacija apie šaltinio (-ių) duomenų struktūrą.
4. Duomenų atvėrimas

Nuorodos:
Plačiau: https://atviriduomenys.readthedocs.io/atverimas.html
https://youtu.be/iXUTiqzAHrs 
2. Duomenų atvėrimo atsakomybės Institucijos koordinatoriaus ir paskirto duomenų tvarkytojo atsakomybės.
Pastaba: Institucija paskiria koordinatorių pateikdama vadovo ar kito atsakingo asmens pasirašytą paskyrimo raštą.

Nuorodos:
Koordinatoriaus registracija: https://data.gov.lt/opening/learningmaterial/10 
https://youtu.be/lKIzWWvm_a8
3. Duomenų atvėrimo nuostatai Nuorodos:
Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.94745/asr
15 straipsnis. Institucijos ir valstybės valdomo subjekto pareiga sudaryti duomenų rinkinius
Nutarimą dėl Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją ir duomenų pakartotinio naudojimo įstatymo įgyvendinimo rasite čia.
Daugiau apie TGIĮ: https://atviriduomenys.readthedocs.io/savokos.html#term-TGII
https://youtu.be/HaxbHHWnaEs
Prie mokymo medžiagos pridėti failai: