Jūs naudojatės portalo bandomąja versija

Atviri duomenys – tai duomenys, kuriuos bet kas gali laisvai naudoti, pakartotinai naudoti ir platinti, pagal atviros „Creative Commons Attribution 4.0“ tarptautinę licenciją (CC BY 4.0) licencijos sąlygas https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.lt.

Pagrindinės atvirų duomenų savybės:

 • Atvirų duomenų pasiekiamumas internete;
 • Mašininis nuskaitymas;
 • Pakartotinio naudojimo ir platinimo galimybė.

Institucijoms rekomenduojama duomenų atvėrimą įgyvendinti vadovaujantis Viešojo sektoriaus institucijų duomenų atvėrimo rekomendacijose pateikta tokia seka:

 • Paskirti atsakingą darbuotoją už duomenų atvėrimo įgyvendinimą institucijoje ir suformuoti vykdytojų komandą, pagal planuojamų atverti duomenų rinkinių apimtis;
 • Suinventorinti valdomus/tvarkomus duomenis;
 • Įvertinti suinventorintų duomenų rinkinių atvėrimo prioritetiškumą ir tuo pagrindu sudaryti atvėrimo planus;
 • Skirti techninius ir organizacinius išteklius;
 • Parengti atvirų duomenų rinkinių metaduomenis ir juos publikuoti atvirų duomenų portale;
 • Transformuoti duomenų rinkinius į mašininiam skaitymui tinkamus formatus, esant poreikiui juos nuasmeninant ir publikuoti arba parengti API dinaminiam duomenų naudojimui;
 • Parengti duomenų rinkinių ir jų metaduomenų atnaujinimo mechanizmus;
 • Atlikti duomenų kokybės patikrą ir publikuoti atviram naudojimui;
 • Vykdyti atvirų duomenų naudojimo stebėseną, nuolat rinkti informaciją apie duomenų naudotojų poreikius ir atsižvelgti į juos  planuojant duomenų atvėrimo įgyvendinimą. Užtikrinti, kad pirmiausia būtų atveriami naudotojų (visuomenės, verslo, kitų subjektų) poreikius tenkinantys ir pozityviai viešąjį administravimą, verslą ir visuomenės raidą įtakojantys duomenys;
 • Nuolatos kelti atvirų duomenų brandą (apimties, kokybės, sąlygų, technologinės parengties ir kt.).