Jūs naudojatės portalo bandomąja versija

Lietuvos atvirų duomenų portalas – tai centralizuota prieiga prie viešojo sektoriaus sukauptų ir atvertų duomenų, kurie galės būti plačiai pakartotinai naudojami viešojo sektoriaus institucijų, verslo ir visuomenės atstovų. Specialieji portalo ir jame pateikiami funkcionalumai sudarys technologinį pagrindą viešojo sektoriaus duomenų suinventorinimui, metaduomenų sudarymui bei jų integravimui į Europos duomenų portalą, atvėrimo metodikų, gerosios praktikos sklaidai, atvėrimo proceso stebėsenai ir duomenų poreikio deklaravimui.

Portalo techninė infrastruktūra - kaip sąlyga būtina valstybės informacinių išteklių atvėrimui įgyvendinti. Pirmaujančių Europos (Ispanija, Prancūzija, Nyderlandai, Airija, Jungtinė Karalystė) šalių duomenų atvėrimo patirtis rodo, kad duomenų atvėrimas teigiamai įtakoja socialinius, ekonominius ir piliečių įtraukimo į viešąjį administravimą procesus.

Portalo valdytojas – Lietuvos Respublikos Ekonomikos ir inovacijos ministerija.

Portalo tvarkytojas - Informacinės visuomenės plėtros komitetas.

Atvirų duomenų portalo nuostatus galite rasti čia: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a1107f40391911ea829bc2bea81c1194

Metaduomenų aprašymui yra naudojamas DCAT žodynas. Tai yra RDF žodynas, skirtas palengvinti žiniatinklyje skelbiamų katalogų sąveiką. Šis dokumentas apibūdina schemą ir pateikia jos naudojimo pavyzdžius.

DCAT suteikia leidėjui galimybę aprašyti duomenų rinkinius ir duomenų paslaugas kataloge, naudojant standartinį modelį ir žodyną, kuris palengvina metaduomenų naudojimą ir kaupimą iš kelių katalogų. Tai gali padidinti duomenų rinkinių ir duomenų paslaugų atradimą. Tai taip pat suteikia galimybę naudoti decentralizuotą metodą duomenų katalogų skelbimui ir leidžia duomenų rinkinius ieškoti skirtinguose svetainių kataloguose, naudojant tą patį užklausos mechanizmą ir struktūrą. Apibendrinti DCAT metaduomenys gali būti naudojami kaip skaitmeninio išsaugojimo proceso dalies failas.